نفس بکش

از کانال تلگرام سهند ایرانمهر

پنجشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۸ ب.ظ

🔴این هفته دست کم سه دوست عهد قدیم را پیدا کردم و گپ و گفت و چاق سلامتی. هر سه منصب و مقام و مال و منالی پیدا کرده اند و هر سه ناراضی.

 آنکه قاضی القضات است خسته از این همه جرم و جنایت و ناکارآیی و دیدن روزانه نکبت، آنکه مدیر کل است خسته از نظام اداری فشل و محیط توام با محافظه کاری و کارشکنی، سومی هم با آن همه خصلت اپیکوری و دم غنیمتی که هنوز مجردش نگه داشته در حسرت ثبات و آرامش. 

این هر سه به آن چیزهایی که در گذشته سودای تملکش را داشتند رسیده اند و حالا انقدر خسته و ناراضی.

 من یقین پیدا کرده ام که رضایتمندی در گرو کسب نتیجه ی دلخواه نیست. آرزومندی همیشه به نتیجه ای گره می خورد اما آن نتیجه هیچگاه به رضایت مطلق منتهی نمی شود. نتیجه ها قله های مشرف به افق های جدیدند و افق های جدید زمینه ساز آرزوهای بزرگتر.

 لبخند و خرسندی در مقصد نیست در حرکت است. رضایتمندی و خوشبختی رسیدن به آن افقی نیست که در پس افق پیشین پدید آمده و حاصل جد و جهد تو در رقابتی ملال آور با دیگران است.

 خوشبختی آن است که انسان ورای آنچه بخاطر حس رقابت یا القای دیگران، هدف پنداشته است دریابد که چه چیزی او را به شعف وا می دارد. ممکن است چیزی که باعث لذت ماست آن چیزی نباشد که رقابت و حسد دیگران را برانگیزاند اما بی تردید بهتر از بدست آوردن چیزی است که کشش ما به سمت آن صرفا بخاطر توجه و رقابت با دیگران و اقناع برتری مان بوده اما وقتی بدستش می آوریم چیزی جز افق های دیگر و آرزوهای دیگر را پیش روی خود نداریم. رضایت و خوشبختی وقتی است که خود، لذت خود را دریابیم و آن لذت را به نتیجه گره نزنیم. مشخصه خوشبختی آن است که انسان در هر مکان و زمان و سنی احساسش کند بی قضاوت دیگران و بی انتظار نتیجه. این آن چیزی است که من از رضایت دریافته ام .

#متن #خوشبختی

@sahandiranmehr

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۰۳
نیمچه مهندس ...