نفس بکش

1-یه آهنگ و دو مود:این آهنگ زیبا رو چند شب پیش دانلود کردم وگوش می دادم و از زیباییش یه حس خوشحالی عجیبی داشتم و توی رختخواب بند نبودم.بعدش هم گوش دادم و حس می کردم غم عالم تو این آهنگ ریخته و فقط دلم میخواست زودتر خوابم ببره.

2-میپرسم به نظرت چرا لباس محلی خراسانی قرمزه؟میگه شاید به خاطر نشون دادن نور و گرمای خورشیده.تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.

3-یه بار لباس عروسی یه خانوم حدودا 70 ساله رو دیدم.لباسش برام آشنا بود ولی چیزی که به عنوان تاج عروسی اون موقع ها میبستن روی سرشون رو بار اولم بود از نزدیک میدیدم:یه سربند بود که از سکه های نقره درست شده بود و حسابی هم سنگین بود.می گفت این یه جور سرمایه واسه عروس بوده که بعدا تو زندگی ازش استفاده کنه.یعنی فقط تزئینی نبوده.

4-تا حالا یه رژیم غذایی خاص رو برای درمان یه بیماری امتحان نکرده بودم.حالا از امروز دارم می آزمایم.باید تا شیش ماه خودمو ببندم به فرنی و حریره و شیربرنج و شله زرد اونم با تغییر دستور غذا برای رفع شدن خشکی چشمم.امیدوارم جواب بده.به لینک ها هم یه نگاه بندازین.

5-همیشه موقع انتخاب واحد خیلی نگران بودم.دیروز بسیار آروم بودم.این که ترم آخر هستم و فقط 20 واحد مونده و قطعا همه رو بهم میدن خیالم رو راحت کرده بود.

* دوس دارم اصلا بگم نوزده سالگی،هرچند خواننده بگه پونزده.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۴
نیمچه مهندس ...