نفس بکش

در حسرت یک نفس راحت

نفس بکش

در حسرت یک نفس راحت

حالم از زندگی به هم میخوره

موافقین ۰ مخالفین ۱ ۹۵/۰۹/۲۴
نیمچه مهندس ...