نفس بکش

حالت اول مال وقتیه که جایی مهمون هستی و حالت دوم مال وقتیه که اومدی خونه ی خودتون.به همین راحتی!

***فک کنم طولانی ترین عنوانی بود که تا حالا نوشته بودم!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۶/۲۸
نیمچه مهندس ...